Zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Spółka "Tarchem" prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. W ramach tej działalności możemy zaproponować następujące usługi:

 • Usuwanie odpadów,
 • Transport odpadów i materiałów niebezpiecznych ADR,
 • Zbieranie, transport i odzysk materiałów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Oferta nasz skierowana jest do :

 • Małych firm i zakładów rzemieślniczych,

  Proponowana usługa skierowana jest do małych zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych, dotyczy ona odbioru odpadów i bieżącego prowadzenia spraw z gospodarka odpadami.

 • Zakładów przemysłowych,

  Proponowana usługa dotyczy kompleksowej obsługi państwa zakładu w zakresie odbioru odpadów.

 • Zakładów komunalnych,
 • Społeczności lokalnych,

  Usługa nasza polega na udziale w tworzeniu i obsłudze.

 • Klientów zainteresowanych jednorazowym odbiorem,